Reticle endoplasmàtic

Hi han dos tipus:

  • Reticle endoplasmàtic rugós: està format per sistemes de túbuls plans i ribosomes enganxats a la membrana cel.lular cosa que li dóna un aspecte granular. La funció d'aquest tipus de reticle endoplasmàtic és la síntesi de proteïnes que seran enviades cap a l'exterior de les cèl·lules.