Словенечки јазик

судски превод

Судски преведувач Риа Симоновска

Превод на документација за:


- туристичка виза

- работна виза

- продолжување на школувањето во РС


- регулирање на пензија

- купопродажба на увезени автомобили

- учество на тендер


- лекарски наоди и уверенија

- обрасци

- договори, фактури

- друго

ул. Мирче Ацев 173/1

1000 Скопје

тел/факс: 3239 476

моб: 078 403 752

e-mail: rsimonovska@yahoo.com

facebook: судски преводи - словенечки јазик

https://www.smore.com/u/riasimonovska