Les bambolines de la moda

Nerea García Aguilà

Introducció general

- el disseny final: la punta de l'iceberg

- objectius

Què és la moda?

Esforç humà

- col·lectiu humà


- conseqüències de l'exigència

Procés creatiu

- idea i esbós


- disseny i tria dels teixits


- confecció


COnclusions