מיכלאנג'לו בואונרוטי

אמן הרנסנס

דוד

Big image

הפייטה

Big image

הקפלה הסיסטינית