Wat!? p's & C's !

Marketing mix

De 6 P's, wat is het?

Je word vaak dood gegooid met bedrijfstermen, vooral in de economie.

We zullen in deze folder een paar termen uitleggen en de verschillen weergeven tussen de P's en de C's.

In de loop der tijd is het marketinggericht ondernemen verandert van een productieoriëntatie en een productoriëntatie naar een marketingoriëntatie of zelfs een maatschappelijke marketingoriëntatie. Dit houdt in dat bedrijven niet meer zichzelf of hun producten/diensten als middelpunt neem, maar de individuele consument en het maatschappelijk welzijn. Bij deze veranderende oriëntatie hoort dus ook een andere invulling van de marketingmix. Uiteraard zijn er ook nog altijd 'traditionele ondernemingen' die vasthouden aan de productoriëntatie, maar de algemene trend verandert.


Welke 6 P's kennen we?

Product (wat wil je verkopen)

Promotie (hoe wil je het product bekend gaan maken)

Prijs (wat gaat je product kosten)

Plaats (waar ga je verkopen/het product maken)

Personeel (hoeveel personeel heb je nodig)

fysiek


Welke 4 C's kennen we?

Customer solution (waarom is dit product of deze dienst een oplossing voor de consument)

Convenience (Gemak,de moderne klant wil vooral gemak. Het aanbod is groot en zijn tijd is kostbaar.)

Costs to consumer: (Kosten voor de consument)

Communication. (interactie met klant)

Infeiten zijn de 4 C's een aanvulling op de P's maar dan diepgaander.

Ze houden vooral rekening met wat de klant wilt.

Big image