מאפייני הסביבה הלימודית החדשנית

מאפייני הסביבה הלימודית בעקבות ההתפתחות הטכנולוגית במאה ה-21

המאה ה-21 מכתיבה חוקים חדשים בכל תחומי החיים בעקבות הטכנולוגיה ההולכת ומתפתחת . עקב כך, הפדגוגיה של ימינו חייבת להתאים את עצמה לחוקים אלו ולשלב טכנולוגיה ברמה גבוהה בכיתות הלימוד.

הסביבה הלימודית החדשנית צריכה להיות סביבה הכוללת בתוכה את יכולת התלמידים לקלוט מידע ולהשיג מטרות לימודיות המשלבות את אמצעי הטכנולוגיה בתוכם.

הכיתות צריכות לכלול אפשרות לקלוט ולעבד מידע בצורה מיידית כפי שהעולם המודרני של ימינו אנו מתנהל מבלי לפגוע בתקשורת הבינאישית עם תלמידי הכיתה ועם המורה.

MultiPoint Server 2011 - מחשב לכל תלמיד