MÚSICA, CREATIVITAT i MOVIMENT

5a ed. - POSTGRAU (Universitat Ramon Llull-El Musical)

5a edició del Títol d'Expert Universitari en Música, Creativitat i Moviment (15ECTs)

DIRIGIT A:
Aquest títol va adreçat a professionals (mestres, músics, ballarins, professionals de les arts escèniques, graduats en Psicologia, Pedagogia o Treball Social) que volen conèixer i desenvolupar processos creatius per a l'ensenyament/aprenentatge de la música i les arts escèniques.

REQUISITS:
Per accedir al curs i obtenir la titulació de postgrau "Títol d'Expert Universitari en Música, Creativitat i Moviment" s'ha d'estar en possessió d'un títol universitari, ja sigui llicenciatura, diplomatura o grau de titulacions relacionades amb la música, el teatre, la dansa, la docència o d'altres disciplines que mostrin un interès justificat per conèixer les tècniques i els continguts del curs. En casos concrets, es preveu la possibilitat que hi accedeixin alumnes no titulats que, per la trajectòria professional o personal, es consideri que estan en condicions de seguir el curs. En aquest cas, el títol que obtenen aquests estudiants és un Diploma d'Extensió Universitària.


CENTRE que ho imparteix: El Musical-CAGP i Universitat Ramon Llull - FPCEE Blanquerna

LLOC on es fan les classes presencials: El Musical - Carrer Ramon Llull, 16 - 08193 Bellaterra


MODALITAT dels estudis:

 • Presencial => En cas que l'evolució de la pandèmia no permeti realitzar les sessions de forma presencial, les farem en línia
 • Semipresencial => Opció de cursar els estudis de forma online excepte el Campus d'estiu. Si esculls aquesta opció, El Musical preveu unes sessions de reforç presencial per la gent que ha fet els estudis online al voltant del Campus d'estiu.


Llengües vehiculars del títol: català, castellà i anglès

Durada, calendari i horari marc:

DURADA: El curs consta de 4 mòduls i té una durada de 2 anys


MÒDULS:

Mòdul 1- 30 d'Octubre de 2021, 27 de Novembre de 2021, 11 de Desembre de 2021, 29 de Gener de 2022, 26 de Febrer de 2022, 26 de Març de 2022, 30 d'Abril de 2022, 21 de Maig de 2022 (classes: 1 dissabte al mes)

Mòdul 2 i 4 - Octubre 2022 a Maig 2023 (classes: 1 dissabte al mes) *pendent calendari

Mòdul 3 - 12-13-14-15 juliol 2021 o bé juliol 2022


DISTRIBUCIÓ MÒDULS:

Alumnes de primer curs: Mòdul 1 (i optatiu Mòdul 3)

Alumnes de segon curs: Mòdul 2 i 4 ( i optatiu Mòdul 3 si no l'han fet a primer curs)


HORARI MARC:

Alumnes de primer curs: de 12:00 a 20:00 aproximadament

Alumnes de segon curs: de 15:30 a 20:00 aproximadament

*La direcció del curs pot modificar els horaris si fa falta

Música, Creativitat i Moviment - 2018-19 - El Musical - Prof. Veronica Kinski

PROFESSORAT

DIRECCIÓ:

Dra. Eugènia Arús Pianista i professora de rítmica. Professora de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona.

Montserrat Roig Musicòloga. Fundadora i directora d'El Musical - Centre autorizat de Grau Professional, de l'Escola de Música de Bellaterra i de Bellaterra Música Editorial.


COORDINACIÓ:

Marta Canellas violoncelista i terapeuta. Professora del Conservatori professional El Musical de Bellaterra.


PROFESSORAT:

Dra. Eugènia Arús Pianista i professora de rítmica. Professora de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona.

Marta Canellas violoncelista i terapeuta. Professora del Conservatori professional El Musical de Bellaterra.

Núria Palau - Mestra I compositora. Professora del Conservatori El Musical de Bellaterra.

Santi Serratosa - Percussionista i terapeuta. Professional freelance.

Veronika Kinsky - Professora de la Universidad de Música i Arts Escèniques de Viena.

Toni Mira - Referent de la creació de la dansa contemporània al nostre país. Graduat en dansa contemporània a l'Institut del Teatre de Barcelona, ​​va fundar el 1987 la companyia Nats Nus Dansa

Dra.Susana Pérez. Psicòloga i ballarina. Professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL.

Dra. Reina Capdevila Pedagoga. Professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL.


PROFESSORAT CONVIDAT CURS 2021-22:

Altres: Pendent confirmar

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ (OBERT)

Per alumnes de 1r curs i de 2n curs

Big picture

PLA D'ESTUDIS

MÒDUL 1: FONAMENTS DE LA CREATIVITAT MUSICAL I CORPORAL (6 ECTS)


Assignatura 1. IMPROVISACIÓ PER L'AULA (2 ECTS)

Aquesta assignatura s'imparteix en dues modalitats a escollir per l'alumne/a segons perfil:


1.1.- IMPROVISACIÓ CREATIVA AMB DIFERENTS INSTRUMENTS: Experimentació amb sonoritats i ritmes a partir de materials i instruments sonors. Per estudiants que no tenen experiència amb el piano/instrument.

 1. Descobriment de diferents llenguatges artístics clàssics i contemporanis.

 2. Improvisació col·lectiva.

 3. L'ús creatiu de la veu.

 4. La improvisació musical com a inspiradora, conductora i organitzadora del moviment.

 5. La improvisació com a font de comunicació entre mestre i alumne.

 6. Imatge, moviment, música i emoció.


1.2.- EINES PIANÍSTIQUES PER L'AULA: Aquesta assignatura està pensada per persones que utilitzen el piano o el seu instrument en la seva pràctica docent i volen tenir més recursos i idees per a millorar la comunicació musical amb els seus alumnes. És indispensable tenir almenys un nivell bàsic de piano o instrument.

1. La improvisació del mestre/a com a font d’inspiració i conductora dels ensenyaments/aprenentatges

2. Literatura musical per a l’aprenentatge: construcció i deconstrucció

3. La música descriptiva activadora de la creativitat i la descoberta

4. La cançó i els seus possibles acompanyaments: harmonització i interpretació


Assignatura 2. ESTRATÈGIES I RECURSOS MUSICALS I CORPORALS PER A DESENVOLUPAR LA CREATIVITAT I (2 ECTS)

 1. El procés creatiu, un conjunt de records i novetats.

 2. L’art i la creativitat com a procediment d’ensenyament/aprenentatge.

 3. Transformació, fluïdesa, originalitat, sensibilitat i capacitat d’elaboració.

 4. La creativitat com a recurs educatiu.

 5. Presentació i coneixement de recursos i materials didàctics 1 (en les diferents etapes: Infantil, Primària i Secundària)

 6. La improvisació com a contingut en l’aprenentatge d’expressions artístiques.


Assignatura 3. MÚSICA EN MOVIMENT (2 ECTS)

 1. Cançó, percussió corporal i creativitat.

 2. La rítmica Dalcroze i el moviment creatiu

 3. La música en moviment com a procediment per a l’aprenentatge d’altres àrees del coneixement.

 4. Dansa i coreografia: les variacions i la transformació.

 5. Tècnica i expressió.

 6. El moviment i el treball creatiu en grup com a eina de cohesió.


MÒDUL 2: APROFUNDIMENT EN ESTRATÈGIES DIDÀCTIQUES I PROCEDIMENTS PER A DESENVOLUPAR LA CREATIVITAT (2 ECTS)

 1. Creativitat, recerca i innovació.

 2. Pràctica i elaboració de seqüències didàctiques que promouen la conservació i desenvolupament de la creativitat.

 3. L’observació a l’aula.

 4. El paper del mestre en el processos creatius.

 5. Presentació i coneixement de recursos i materials didàctics 2 (en les diferents etapes: Infantil, Primària i Secundària).

 6. Elaboració de programes d’intervenció artístics i educatius.


MÒDUL 3. PROJECTES ARTÍSTICS INTERDISCIPLINARIS (3 ECTS)

CURS D'ESTIU

 1. Estudi i anàlisi de diferents projectes educatius interdisciplinaris.

 2. Tècniques i pràctiques d’intervenció artística i educativa.

 3. Eines digitals i tecnològiques.

 4. Relacions entre música, moviment, literatura, arts plàstiques, arts escèniques i audiovisuals.

 5. Creació de projectes escènics.


MÒDUL 4.TREBALL FINAL (4 ECTS)

El treball Final de Màster té dues modalitats: recerca i professionalització.

En la modalitat professionalitzadora l’estudiant elabora una projecte o proposta d’intervenció educativa que promou l’ús de la creativitat en un àmbit concret: inclusió social, context cultural i/o artístic, educació escolar, ensenyaments artístics, etc. Aquest projecte ha de ser justificat, elaborat a partir d’uns objectius clars i fonamentat amb un marc teòric que demostri el grau de coneixement que l’estudiant ha adquirit sobre el tema i l’àmbit escollit.

La modalitat de recerca implica que l’estudiant dugui a terme una petita recerca sobre un tema i àmbit educatiu i cultural concret vinculat a la creativitat a partir de la formulació d’unes preguntes, la redacció d’uns objectius clars i l’elaboració d’un marc teòric. Els resultats que obtingui li portaran a una reflexió i una futura implementació en l’àmbit educatiu dels coneixement adquirits.

PREU

Preu Total: 2.306€

(aquest preu inclou les taxes d'examen però no inclou la tramitació de la titulació que s'abonarà directament a la URL una vegada superats els estudis)


Financiació: l'import del curs s'abonarà fraccionat en terminis.


Terminis de pagament:

PRIMER ANY
Matrícula 2021-2022: 320€ en el moment de fer la inscripció (abans del 26 de Setembre)
Quota 1: 338€ (Novembre)
Quota 2: 338€ (Febrer )

SEGON ANY
Matrícula 2022-2023 : 300€ en el moment de fer la inscripció al segon curs (abans del 26 de Setembre)
Quota 3: 306€ (Novembre)
Quota 4: 306€ (Febrer)

CURS D'ESTIU
Matrícula: 398€ (Maig-Juny)El Musical - Centre Autorizat de Grau Professional de Música

Carrer Ramon Llull, 16 - 08193 Bellaterra - www.elmusical.cat - info@elmusical.cat

https://youtu.be/XmUtcV1rHRc
Campus Estiu Música, Creativitat i Moviment - 2018-19 - dj11 - El Musical - Part 2
Música, Creativitat i Moviment - Maig - 1 - 2017 - El Musical (Prof. Santi Serratosa)
Campus Estiu Música, Creativitat i Moviment - 2018-19 - dc10 - El Musical - Prof. Eugènia Arús
Música, Creativitat i Moviment - Abril - 1 - 2018-19 - El Musical - Prof. Estêvão Marques
Música, Creativitat i Moviment - Campus d'Estiu 2017 - El Musical (Prof. Convidat: Daniel Ligorio)
Què és per tú El Musical?