Jan Lucemburský

Petr Smáha

Jan Lucemburský

Jan byl jediným synem lucemburského hraběte a římského krále Jindřicha VII. Jan vyrůstal na francouzském královském dvoře Filipa Sličného a protože se jeho otec po svém zvolení římskoněmeckým králem (27. listopadu 1308) mínil zajímat hlavně o říšskou politiku, čtrnáctiletý Jan měl titul „hrabě lucemburský, hrabě v Laroche a markrabě v Arlonu.“ V červenci roku 1310 usedl Jan ve čtrnácti letech na trůn.

Zajímavosti o Janu Lucemburském

  • narodil se roku 1296 a umřel roku 1346 v bitvě u Kresčaku
  • král cizinec (neustále byl mimo české území)
  • král diplomat (zaměřen na zahraniční politiku)
  • byl milovníkem turnajů
36 - Jan Lucemburský - Dějiny udatného českého národa