מנהיגות מעצבת

מאי רווח, ליאור בוזגלו, נועה סברדלוב, שחר אסור, איב סימנס.

משה כמנהיג מעצב

בתחילת הסיפור, משה לא התכוון להיות מנהיג ולא בכוונותיו להיכנס לזה, אך ה' הטיל עליו את משימה זו, ולכן משה נבחר בתור מנהיג העם . ה' בנה לו את ה'שביל' אל המנהיגות. ועכשיו, השאלה היא האם המנהיגות נרכשת או מולדת? לפי דעתנו, המנהיגות נולדה ביום היוולדו של משה. משה היה מנהיג מלידה, והיה ראוי למנהיגות. לדוגמא, בעודו היה בן כמה ימים, כשמרים השליכה אותו אל היאור, משה לא ניצל סתם. ה' גרם לכך שמשה ינצל בעקבות הניסים אשר יצר. משה נבחר להוצאת בני ישראל ממצרים משום שה' תכנן את יעודו בעוד לידתו. ציטוט פסוק: "ואחר באו משה ואהרון ויאמרו אל פרעה כה אמר ה' אלוהי ישראל שלח את עמי ויחוגו לי במדבר".

סגנונות מנהיגות

סגנונות המנהיגות של משה באו לידי ביטוי בהתנהגותיו, במעשיו הרבים, ובאופיו. התנהגותו התאפיינה באומץ רב, בטוב לב, אכפתיות, עזרה בעת צרה. אפיונים אלה באו לידי ביטוי במעשה בו הבחין באיש מצרי מכה איש עברי ועצר את מעשה זה, ברציחת המצרי והגנת האיש העברי. ציטוט פסוק י"א: "ויהי בימים ההם, ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו". ציטוט פסוק י"ב: "ויפן כה וכה וירא כי אין איש ויך את המצרי ויטמנהו בחול" . בנוסף לכך, משה היה כריזמטי. הכריזמטיות שלו התבטאה בכך שהצליח לסחוף אחריו את עם ישראל. משה שכנע את עם ישראל להיסחף אחריו, דאג, ופתר את בעיות העם. כיצד משה הצליח להפגין את יכולות הניהול שלו מול העם? חשוב לציין, כי משה היה כבד פה וקשה שפה ולמרות זאת, הצליח לעשות את עבודתו בתור מנהיג והיה נחוש להצליח בדרכו בכך שאהרון אחיו, היה הדובר שלו ועדיין העם הצליח להיסחף אחריו למרות קושי זה, והצליח לעבור את מכשול זה בתור כבד פה וקשה לשון. ציטוט פסוק: "ויאמר הלוא אהרון אחיך הלוי ידעתי כי דבר ידבר הוא וגם הנה הוא יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו". (פסוק י"ד)

סיום

מאת:

ליאור בוזגלו

שחר אסור

איב סימנס

נועה סברדלוב

מאי רווח