עמותת "חנוך לצעיר"

לקדם את הילדים הצעירים בקהילה מבחינה לימודית וחברתית.

מטרות העמותה:

לקדם את הילדים הצעירים בקהילה מבחינה לימודית וחברתית.


ולטפח בקרב הילדים הצעירים בקהילה תרבות פנאי בריאה ומוקדמת.

היכולות הנדרשות כדי להצטרף לעמותה:

לדעת לעניין את הילדים.

התכונות הנדרשות כדי להצטרף לעמותה:

סבלנות, סובלנות, אחריות, בגרות, אכפתיות, רצון.

ידע בנושאים:

ידע לימודי

רעיון לפעילות ייחודית:

הפעילות המוצעת: שיעור על המורשת היהודית דרך משחקים.


תרומת הפעילות לילדים הצעירים: העשרת הידע שלהם על המורשת היהודית (לא עוד שיעור רגיל אלא דרך משחקים).


תרומת הפעילות למתנדבים: המתנדבים יעבירו את זמנם בדרך טובה ושיש להתגאות בה (על תרומתם לקהילה) וגם ייתרמו לקהילה הצעירה.