inkomen en arbeidsongeschiktheid

Onderwerpen

1. Wat als je ziek word ?

2. het WIA-stelsel

3. het doel van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

4. Wajong

5. uitzonderingen

1. Wat als je ziek wordt ?

Als je voor een werkgever werkt en je word ziek dan word je de eerste twee jaar gewoon door betaald. Dit is minimaal 70% wat de werknemer zou verdienen als hij niet ziek was. Wel moet de medewerker meewerken aan re-integratie projecten van de werkgever als deze redelijk zijn.


2. Het WIA-stelsel

Voordat je met het WIA-stelsel te maken krijgt heb je eerst nog te met deze twee wetten te doen :


-Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte

( wulbz )

-wet verbetering poortwachter

-Medische keuring


De eerste wulbz hierin is geregeld dat de werkgever het de eerste 52 weken van ziekte minimaal 70% moet door betalen, Hij kan zich tegen dit risico laten verzekeren bij een particuliere verzekeraar.


De tweede is de Wet verbetering poortwachter deze wet is er zodat de aanvragen bij WIA beperkt blijven. hierin staat dat na 8 weken ziekte er een plan van aanpak bij de arbo ingediend moet worden. hierin staat wat de werkgever en werknemer beiden voor stappen gaan ondernemen om de werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen .


Om een WAO uitkering te ontvangen moet er een medische keuring gedaan worden waarin de mate van arbeidsongeschiktheid word bepaald. Dit gaat op basis van een percentage. Afhankelijk van het percentage van arbeidsongeschiktheid word via een schema de uitkering bepaald.

3. Het WAO stelsel

Je komt in aanmerking voor een WAO uitkering als je er al een ontvangt en voor 2004 langdurig ziek bent geworden en minimaal voor 15% arbeidsongeschikt bent geworden.Hoogte en duur van de WAO-uitkering.

Een WAO-uitkering is maximaal 75% van het vroegere loon. Hoe hoog de WAO-uitkering is en hoe lang u deze ontvangt hangt af van:


- het soort uitkering

- de mate van arbeidsongeschiktheid

- de leeftijd.


5.De wajong

"Wet Wajong staat voor Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten. Wajong kunt u krijgen vanaf uw 18e verjaardag. We hebben het over ‘nieuwe Wajong’ en ‘oude Wajong’. Nieuwe Wajong is voor iedereen die vanaf 2010 Wajong aanvraagt." De Nieuwe Wajong houd in dat je niet alleen een uitkering krijgt maar ook dat er gekeken wordt naar wat je wel kan doen. De Wajong ondersteund gehandicapten met hun opleiding en zorgt voor een aanvulling op het inkomen.
4. uitzonderingen

Er zijn nog veel uitzonderingen op de boven genoemde wetten en uitkeringen.


een paar voorbeelden hiervan zijn :


- iemand die bij een uitzendkantoor werkt

- iemand die minder dan een jaar in het laatste dienst verband heeft gewerkt

- iemand die een ww-uitkering ontvangt

- iemand die gedeeltelijk werkeloos is en een ww-uitkering ontvangt