חוק השבות

הסוגיה - מיהו יהודי ?

מיהו יהודי ?

בשנת 1950 כשחוקק החוק הוא לא הגדיר מיהו יהודי. האם מי שאמו יהודיה, מי שאחד מהוריו יהודי, מי שתרם למדינה וכו'. סוגיית מיהו יהודי עוררה ומעוררת עד היום מחלוקות רבות מאחר שמתעוררות בעיות ברישום במשרד הפנים ובעיקר משום שמי שמוגדר כיהודי לפי חוק השבות מקבל אזרחות אוטומטית לפי חוק האזרחות ולכן הנושא חשוב. במהלך השנים, בעקבות פסקי דין בנושא שונה החוק וכיום הוא מגדיר כיהודי לצורך חוק השבות את "מי שנולד לאם יהודייה או שנתגייר והוא אינו בן דת אחרת". - סעיף 4 ב.

החוק נותן עדיפות ברורה ליהודים והשאלה אם זה לא פוגע בעיקרון השוויון. יש הטוענים כי זו זכותה של מדינה לשמור על הדומיננטיות של בני הלאום שלה וכי זו הוגדרה מראש כמדינה יהודית ולכן זו איננה אפליה. מנגד יש הטוענים כי החוק מפלה בין יהודים ללא יהודים.

מי הוא יהודי