דוד בן גוריון

ראש ממשלת ישראל הראשון

דוד בן גוריון

מוביל ודוחף להקמת מדינת ישראל, הכריז על הקמתה, ולאחר שקם הנהיגהּ במשך עשור ומחץ עד שנת 1963.

בן גוריון היה ראש הממשלה ישראל הראשונה ושר הביטחון הראשון של מדינת ישראל והיה ממנהיגי תנועת עבודה.

בחרתי בנושא זה כי:

מעניין אותי לדעת איך מדינת ישראל קמה ואיך המדינה נוסדה.