הליכוד

מפלגה לאומית ליברלית

Big image

השקפה מדינית

שמירת זכותו של העם היהודי על ארץ ישראל, התמדה ביישובם ובפיתוחם של כל חלקי הארץ והחלת ריבונות המדינה עליהם:
 • תביעת בעלות על כלל שטחי ארץ ישראל.
 • פיתוח התיישבות ברמת בגולן.
 • תמיכה במפעל ההתנחלויות.
 • ריכוז העם היהודי בארץ ישראל, קיבוץ גלויותיו ומיזוגו במולדת.

השקפה ביטחונית

קיום ריבונות המדינה ובטחונה ושלום עם שכנינו.

מדיניות שדוגלת בתמיכה בצעדים נגד הטרור המאיים על ביטחון המדינה.

השקפה כלכלית

יציבות כלכלית של המדינה ויצירת תנאים נאותים לצמיחה כלכלית ולהקמת משק חופשי - תחרותי המבוסס על יוזמה חופשית, והימנעות הממשלה ככל הניתן ממעורבות במשק.

 • עידוד יזמות עסקית.
 • הקטנת המעורבות הממשלתית במשק.
 • טיפוח וקידום ערי הפיתוח ושכונות המצוקה.

השקפה חברתית

 • קיום משטר ממלכתי-דמוקרטי במדינה: הבטחת עליונות החוק, זכויות האדם והאזרח, חופש המצפון, חרות הפרט שוויון זכויות והזדמנות כל אזרחי המדינה ומניעת כל אפליה על רקע שונה.
 • שילוב אוכלוסיית המיעוטים במערכות המדינה והליכוד.
 • אחריות ממלכתית לבטחון הפרט, חינוך, בריאות, תעסוקה ואיכות הסביבה.

חינוך ותרבות

פלג מסורתי שדוגל ב-
 • טיפוח האהבה לארץ ישראל בלב העם וההכרה באחדות הגורל של בני העם היהודי.
 • השרשת ערכיה הנצחיים של מסורת ישראל בחינוך ובחיי המדינה, שמירת ערכי המוסר, והקמת חברת איכות בארץ ישראל.
 • תמיכה בחוקים השומרים על דמותה היהודי של המדינה.
 • חינוך ממלכתי דתי.