ההתאבדות במרד המצדה (פעילות 3)

נימוקי אלעזר בעד ההתאבדות:

* "קיבלנו עלינו, לבלתי עבוד את הרומאים, וגם לא אדונים אחרים, זולתי את אלוקים לבדו, כי רק הוא מושל לאדם באמת ובצדק" - כלומר , בתור יהודים עלינו לעבוד אך ורק את אלוקים (אלוקי ישראל) , ולא את האל\אלים של הרומאים.


* "על כן תמותנה-נא נשינו בטרם נטמאו, ימות-נא בנינו בטרם טעמו טעם עבדות."-כלומר, אנו צריכים למות לפני ש: הרומאים יטמאו את הנשים שלנו, ולפני שהם יעבידו את הצאצאים שלנו

ונימוקיינו נגד:

* לדענו, אלעזר לא היה צריך לצאת מנקדת הנחה אם היהודים לא ייתאבדו אז הם בטוח ימותו,

זה לא בהכרח נכון! יש לצידם נקודות יתרון שלרומאים אין, כגון: נחישות רבה(לפני המסרים שאלעזר החדיר בהם), את כוחו העצום של אלוקים! ואת הנקודה הטקטית- מצדה!


* כתוב בתורה אל תרצח (את עצמך או אחר) ,אז זה אומר שאסור להם להתאבד לפי היהדות ,כלומר דעתו של אלעזר היא בעצם : בשביל לא לחטוא (ובשביל עוד דברים) בוא נתאבד \ נחטא?!? . אין בכך היגיון!