אינטרנט בטוח

לא אגלה באינטרנט פרטים מְזָהִים עליי או על משפחתי

פרטים מזהים

כיצד ניתן לשמור על הפרטיות?

  • הימנעו ממסירת פרטים אישיים מזהים כגון: מספר טלפון, כתובת, מקום עבודה או לימודים
  • אשרו רק אנשים מוכרים כחברים ברשתות חברתיות
  • תמונות או תצלומים יכולים לשמש כמקור למידע, וודאו כי התמונות אין מגלות את כתובתכם, או פרטים אחרים
  • הגדירו את רמת הפרטיות בכל חשבון ובעיקר בפייסבוק וקבעו מי יכול לצפות במה
  • כבו את מצלמת הרשת בכל עת שאינכם זקוקים לה
    • יש המחמירים ומציעים לכסות אותה כשאינה בשימוש
  • בתום השימוש, חשוב לצאת בצורה מלאה מכל היישומים. בעיקר אם השתמשתם במקומות ציבוריים ולא במחשב/סמרטפון.. הפרטי שלכם
  • הסיסמאות שלכם, ושלכם בלבד, לעולם אל תתנו את הסיסמה שלכם לאיש
מכירים ולומדים מסכנות ברשת נזהרים