גלישה בטוחה

חט"ב רייסר מקיף ז' ראשון לציון

30 שניות למחשבה לפני שליחה והפצה

תלמידי החטיבה השתתפו בהרצאות מומחים: חברת microsoft, משפטנית ממשרד המשפטנים והרצאות של אקדמיה ברשת.

בכיתות התקיימו שיעורי חינוך בדגש על הנושא השנתי, בסוף התהליך תלמידי כל כיתה יכתבו אמנה להתנהגות אחראית ברשתות החברתיות.

תלמידי מועצת תלמידים הנחו סדנא של כתיבת כללי התנהגות ברשת (ראה פירוט להלן)

ובהמשך פעילות בוקר בהשתתפות כל תלמידי החטיבה (תמונות להלן)

יצירת לוגו וסיסמא לשבוע

תוצר של תהליך סיעור מוחין יצירתי של אחת מכיתות החטיבה יצר את הלוגו המקורי והסיסמא המקורית.


ספור עד 10 חכה עד 30. הלוגו והסיסמא מדגישים את הזמן הקצר והקריטי שיש למחשבה לפני שליחה והפצה. הלוגו הודפס על מדבקות לתלמידים.

שיח משמעותי מורים ותלמידים בנושא גלישה בטוחה

בהמשך לפעילויות מחנכים בכיתות , תלמידי מועצת תלמידים מפעילים את תלמידי כל הכיתות לכתיבת כללים לגלישה בטוחה בדרך ייחודית הנפוצה ברשתות החברתיות.

תלמידי החטיבה בוחרים באמצעות "like" את הכלל המשמעותי / חשוב ביותר עבורם