Internt regnskab

Kapitel 11

Den salgsfremmende indsats

Den salgsfremmende indsats ( salgsfremmende omkostninger) påvirker aktivitetens omfang, der igen styrer omsætningen og de variable omkostninger samt pengebindingen i varelager og debitorer og finansieringen fra kreditorer.

Aktivitetens omfang styrer også behovet for kapacitet, der udløser kapacitetsomkostninger, som grupperes i kontante kapacitetsomkostninger og afskrivninger.
Udvidelse af kapaciteten kan udløse kontante kapacitetsomkostninger og ved investering behov for finansiering, der udløser finansielle omkostninger.

Et internt perioderegnskab

Et internt perioderegnskab består af en resultatopgørelse for perioden og en balance ved periodens afslutning. Resultatopgørelsen opstilles som et bidragsregnskab i beretningsform, hvorved der fremkommer en række resultatbegreber. Balancen opstilles i kontoform, så det fremgår, hvad kapitalen er anvendt til (aktiver), og hvorledes kapitalen er finansieret (passiver).

Strukturen i virksomhedens regnskaber

Strukturen i virksomhedens regnskaber fastlægges i kontorammen og kontoplanen. Kontorammen følger årsregnskabslovens opstillinger, og her kan vælges mellem en artsopdelt resultatopgørelse i beretningsform (handels- og servicevirksomheder) og en funktionsopdelt resultatopgørelse i beretningsform ( produktionsvirksomheder).
Kontorammen viser dermed strukturen i det eksterne årsregnskab. Ved at udbygge kontoplanen kan man opstille forskellige bidragsregnskaber, tilpasset ledelsens informationsbehov.