אני ואתה

אריק איינשטיין

Pay it forward ISL אני ואתה - תעביר את זה הלאה בשפת הסימנים

אני ואתה קשור ל...

אני בחרתי את השיר "אני ואתה" של אריק איינשטיין כקשור "לאחר הוא אני" בכך "שאני ואתה" זה אומר שאני טובה בלנקות והוא טוב בלסדר ואז כל אחד טוב במשהו ותורם במה שהוא טוב וכך אולי העולם היה מושלם