ELS TERRATRÈMOLS

Anna, Clàudia, Ivet, José, Laia, Martí Pey i Pablo.

Què és un sismògraf?

La ciència que estudia aquests fets és la sismologia, i l'aparell que el mesura és el sismòmetre, el qual disposa d'un rellotge. Antigament es feia servir un instrument d'un gràfic anomenat sismògraf.
Big image

Coneguem el tipus d'ones sísmiques

 • Ones de volum o ones internes
  • Ones P (primàries)
  • Ones S (secundàries)
 • Ones superficials
  • Ones R
  • Ones Q

  Mètodes de previsió

  Es poden distingir tres tipus de previsions: la previsió a llarg termini (sobre alguns anys), a mitjà termini (sobre alguns mesos), i a curt termini (inferior a alguns dies).

  Mesurem els efectes d'un terratrèmol

  GRAU 3: Es mouen les llums de les cases. Algú ho nota.

  GRAU 5: Molta gent el nota les prestatgeries vibren.

  GRAU 6: Tothom ho nota. Els mobles es mouen i es trenquen els vidres.

  GRAU 7: Algunes construccions queden danyades.

  GRAU 8: S'ensorren les cases no adaptades als terratrèmols.

  GRAU 10: El terra s'esquerda. Cauen la majoria dels edificis.

  GRAU 12: Destrucció total.

  Com es produeixen els terratrèmols?

  Les ones es dispersen cap a totes direccions. Les primeres que arriben són les ones P, les ones S. Es diferencien unes de les altres en la velocitat de propagació i en la possibilitat de travessar superficies líquides, com el nucli extern.

  Perquè es produeixen?

  L'escorça és la capa més exterior de la Terra i està partida en 15 plaques diferents, que es mouen contínuament i xoquen, es separen o llisquen entre elles.

  Ex 10: Busca informació sobre els terratrèmols i explica quines són les mesures que s'han de prendre davant d'un terratrèmol. Pots consultar aquesta pàgina: www.e-cruilla.cat/terraremol

  -S'ha de mantindre la calma sempre, els altres es confiaran amb tu i seguiran el que tu diguis perquè et veuran relaxat.

  -Resguardar-te en un lloc segur on cap objecte pugui caure o fer-te mal.

  -Has de pensar en les conseqüències que pot passar al fer l'acció.