שלי שלך, ושלך שלך- מידת חסיד

יובל ש, יובל ל, אלה, מאיה ושירה.

אדם תרם כליה לאישה שלא הכיר

מהי מידת החסיד?

מידת חסיד היא- שלי שלך ושלך שלך,

מה שאומר שזה נתינה ללא רצון וכוונה לקבלת תמורה.

מידת זאתי היא המידה הגבוהה ביותר ולפי המשנה זו המידה בה כולם צריכים לנהוג.

מהו הקשר בין הסרטון למידת החסיד?

בסרטון מוצג אדם שתורם כליה לאדם שכלל לא הכיר ללא רצון וכוונה לקבל תמורה.

המקרה הזה מתאר את מידת החסיד בכך שמידת החסיד היא- שלי שלך ושלך שלך,

ובמקרה זה האדם תרם כלייה שהייתה שלו ונתן אותה למישהו אחר למרות שלא קיבל דבר בחזרה.

כך האדם שימר את המידה שלי שלך ושלך שלך.