Organització de les Nacions Unides

Secretariat

Què és?

Òrgan administratiu el qual es la màxima representació diplomàtica de les Nacions Unides.

La seu està en Nova York, encara les Nacions Unides mantenen la seva presencia important en Addis, Abeba, Bangkok, Beirut, Ginebra, Nairobi, Santiago de Chile y Viena.

President

Ban Ki-Moon, és l'octau secretari general de l'Organització de las Nacions Unides.

Predecesors de Ban Ki-Moon

Com s'escull el representant?

És nombrat per l'Assamblea General a recomendació del Consell de Seguretat, el seu mandat té una duració de 5 anys.

Funció

Tenen una funció molt variada, entre les quals: administració de les operacions de manteniment de la pau i la mediació de les controversies internacionals, fins als examens de les tendencies i problemes econòmics i socials i la preparació d'estudis sobre els drets humans i desenvolupament sostenible.

Estructura

- Oficina Executiva del Secretari General

- Oficina de Serveis de Supervisió Interna

- Oficina d'Assumptes Jurídics

- Departament d'Assumptes Polítics

- Oficina d'Assumptes de Desarmament

- Departament d'Operacions de Manteniment de la Pau

- Departament d'Ajut a les Activitats sobre el Terreny

- Oficina de Coordinació d'Assumptes Humanitaris

- Oficina de les Nacions Unides per a la reducció del Risc de Desastres

- Departament d'Assumptes Econòmics i socials

- Departament de l'Assamblea General i Gestió de Conferències

- Departament d'Informació Pública

- Departament de Seguretat

- Departament de Gestió

- Gestions fora de la Seu

- Comisions regionals