Fria visningar av EndNote

Kom igång med referenshantering

Torsdagen 18/4 2013 kl 16.00-17.00
Onsdagen 8/5 2013 kl 16.00-17.00

Alltid i lektionssal Beda på Biomedicinska biblioteket