Idade Contemporánea

Importantes acontecementos

S. XVIII

Big image

⌦ Revolucións políticas: Monarquías absolutas.


⌦ Revolución Industrial: Invención máquina de vapor que permitiu as primeiras fábricas e o ferrocarril.

S. XIX

⌦ Réximes políticos: Redución poder dos reis.


⌦ Industrialización: Substituíronse os talleres artesáns por fábricas.


⌦ Sociedade: Diferencias sociais.

S. XX S. XXI

⌦ Avances técnicos: Novas fontes de enerxía.


⌦ Avances comunicacións: Teléfono ou internet, avión ou automóvil.

S. XIX España

POLÍTICA S. XIX

⌦ Fernando VII anula constitución.


⌦1883 trono ISabel II


⌦ 1868 Ampliación dereitos cidadáns.


⌦ 1873 Estableceuse unha república.


⌦ 1874 Restaurouse a monarquía pparlamentaria.

ECONOMÍA E SOCIEDADE

⌦ Agricultura: Principal acividade económica.


⌦ Revolución Industrial: Fábricas en Cataluña, País Vasco, Andalucía e Asturias.


⌦ Transportes: Primeiras liñas de tren en 1850.

CULTURA E ARTE S. XIX España

⌦ Neoclasicismo: Elementos de arte clásica de Grecia/Roma.


⌦ Arquitectura do ferro: Empregouse para levantar edificios.