Hoogveenlandschap

Het onstaan van hoogveen

Het ontstaan van het Hoogveen landschap

Volgens de geologen is het hoogveen landschap ontstaan in het Holoceen. Doordat in het glaciaal het ijs al de fluviale afzettingen uit het pre-glaciaal had platgewalst, ontstond er een dikke laag keileem. Dit is dus alleen boven de “HUN” lijn.
Onder de “HUN” lijn is het hoogveenlandschap ontstaan op een tertiaire kleilaag. Het komt alleen in de Peel voor.

Kleileem

Tussen het grondwater en het regenwater ligt de keileemlaag, en kan het water niet weg. Hierdoor gingen de planten die daar stonden dood, en doordat er geen zuurstof bij kon, werden ze ook niet volledig verteerd.
De laag plantenresten werd steeds hoger. En op een gegeven moment kwam die laag boven het waterpeil uit, en was er een nieuwe laag ontstaan.
Ook hier gingen weer bomen en planten op groeien, dat zijn nu de hoogveengebieden.

Verschillende hoogveen


In Europa kunnen, van het westen naar het oosten, vier hoofdtypen hoogveen worden onderscheiden:

1. Spreihoogveen- komt in oceanische gebieden, zoals west Ierland en west Engeland bij de kust voor. Deze zijn vrij voedselrijk


2. Vlakhoogveen komt voor subcanse gebieden