הפרת זכויות האדם

רועי גרינשטיין, עומר אוליאל, שירה נסים וישי מלכי

הזכות לדיור הוגן נפגעת בישראל !!

הזכות לדיור הוגן היא זכות הניתנת לכל אדם שיוכל להתנהל בכבוד ופרטיות. בישראל מהגרים ופליטים חיים במרחב קטן וצפוף בו אמורים להתגורר חמישה אנשים, אך שוהים בו עשרה אנשים!! אין לאנשים אלו פרטיות ותנאי מחיה נאותים, הם חיים במקום שלא מאפשר להם נגישות, מקום צפוף ולא נעים!

בואו לעזור להם !!

הזכות לדיור הוגן לא צריכה להיפגע ובמיוחד במדינות מפותחות היכולות למצוא דרכים שונות ופתרונות אחרים. זכות זו חשובה לקיומו של כל אדם. בואו נעזור להם, כדי שכולם יהיו שווים ולכולם יהיה כיף ובטוח לחיות במדינת ישראל.