Euroopa liit

ajalugu

1945 - 1959 Rahus elav Euroopa alustab koostööd

Euroopa Liit loodi eesmärgiga lõpetada naabritevahelised sagedased ja verised sõjad, mis tipnesid Teise maailmasõjaga. 1950. aastal algas Euroopa Söe- ja Teraseühenduse loomisega Euroopa riikide majanduslik ja poliitiline lõimimine, et tagada kestev rahu.asutajaliikmed olid Belgia, Madalmaad, Itaalia, Luksemburg, Prantsusmaa ja Saksamaa.

1960 - 1969 Svingikuuekümnendad – majanduskasvu periood

Majandusele oli see aga hea aeg, osalt seetõttu, et kaotati tollid ELi riikide vahelises kaubanduses.

1970 - 1979 Liit kasvab – esimene laienemine

Taani, Iirimaa ja Ühendkuningriigi ühinemine Euroopa Liiduga 1. jaanuaril 1973 tõstis liikmesriikide arvu üheksale. Lühike, kuid jõhker Araabia-Iisraeli sõda oktoobris 1973 tõi Euroopale kaasa energiakriisi ja majandusprobleemid.

1980 - 1989 Euroopa nägu muutub – Berliini müüri langemine

Nõukogude Liit laguneb ja tekib juurde palju võimalikke uusi liikmes riike.

1990 - 1999 Piirideta Euroopa

1993 jõuti lõpule ühtse turu projektiga. 1995 ühines ELiga kolm uut liiget: Austria, Soome ja Rootsi. Miljonid noored läksid ELi toel õppima teistesse riikidesse.

2000 – 2009 Edasine laienemine

Paljude eurooplaste uus raha on euro.Euroopa poliitilisele jagunemisele Idaks ja Lääneks teeb viimaks lõpu koguni 10 uue riigi ühinemine ELiga 2004. aastal, millele järgnevad veel kaks aastal 2007. Septembris 2008 tabab maailma majandust rahanduskriis, mille tulemusel tiheneb majanduslik koostöö ELi riikide vahel.