Teadmusloome

Mis see on?

Uue teadmuse loomine

Märksõnad:

  • reaalsed probleemid
  • argumenteeritud väited
  • koostöö
  • uued ideed
  • ühine vastutus