The Green Page

DENR-ARMM Official e-Newsletter

2013 DENR-ARMM Team Building

THE DENR-ARMM, under the stewardship of Reg. Secretary Hadji Kahal Q. Kedtag, conducted a Team Building Training at Rosal Beach Resort, Gumasa, Saranggani Province on September 28-29, 2013 with the theme: “Kapit-bisig, Ikaw, Ako, Tayo, Pangalagaan at Pagyamanin, Nag-iisang Mundo”.READ MORE

"Kapit-bisig, Ikaw, Ako, Tayo, Pangalagaan at Pagyamanin, Nag-iisang Mundo"