משואה לתקומה

מגישים: אוהד מוריץ, ויונתן יציק

מה זה "משואה לתקומה"?

משואה לתקומה אומר בעצם אומר, שהיינו בשואה ועבדנו בפרך ועשינו כל מה שאמרו לנו ועכשיו יש לנו ארץ מדהימה ויפה עם צבא חזק.

הארץ שלנו היום (תקומה)

לאחר מלחמת העולם השנייה אנו (היהודים) בנינו לנו מדינה, והיום במדינתנו היפה יש לנו צבא חזק ולכן אנו היום יכולים להיות בטוחים שזה לא יכול לִקרות יותר ( השואה).


למטה אתם תיראו סרטון שהוא שיר המכיל את נופי הארץ.

ארץ ישראל יפה

מה זה בעצם השואה?

השואה הייתה שורת מעשי רצח עם, שבוצעו לפני, ובמהלך מלחמת העולם השנייה על ידי הגרמנים הנאצים בהנהגתו של אדולף היטלר, עוזריה ובעלי בריתה, כשרצונו של היטלר היה בהתחלתָה של פגיעה במעמד היהודים, ובהמשך, בעיצומה של המלחמה, השמדתם השיטתית של כל בני העם, "הפתרון הסופי".


למטה אתם תראו סרטון הכולל תמונות מהשואה

יום השואה - מרגש
Big image

דֶעתינו על ה "משואה לתקומה"

אוהד: "דעתי על הנושא הוא מאוד שהוא מאוד משמח על החלק של הקמת ישראל ועצוב על השואה".


יונתן: "לדעתי נושא זה מאוד עצוב שכולם היו בתוך הכלא והרגו אותם".