Biologia

ulotka o kręgowcach

kręgowce

kręgowce

Kręgowce ( Vertebrata , od lac. Kreg - Kreg) - najliczniejszy podtyp strunowców ( Chordata ), mocno zróżnicowany morfologicznie , obejmujący kręgouste , Ryby , plazy , gady , ptaki i ssaki . Dotychczas opisano 58 000 gatunków okolo kręgowców [2] , co stanowi okolo 5% opisanych gatunków zwierzat. Wielkosc współcześnie żyjących kręgowców Waha sie od 7,7 mm u zab Paedophryne amauensis do 33,9 m u płetwala błękitnego [5] . Cechują sie obecnością tkanki kostnej, Maja dwuboczną symetrie Ciała z dobrze wyodrębnioną Głowa. Szkielet wewnętrzny stanowi podporę dla tkanek i narządów w trakcie Rozwoju, umożliwiając osiąganie dużych rozmiarów. Charakterystyczną Cecha kręgowców Żart posiadanie Czaszki, kręgosłupa i dwóch par kończyn. Układem mięśniowy sklada sie z dwóch mas mięśni położonych równoległe po Bokach kręgosłupa. Ruch odbywa sie dzieki skurczom mięśni, przyczepionych Do Kości Lub Chrząstek.

Kręgowce zamieszkują najróżniejsze Środowiska, występują na wszystkich kontynentach i oceanach. Liczne gatunki żyją w środowiskach synantropijnych, na których zwierzęta Maja bezpośredni kontakt z działalnością człowieka (Pola, sady, Miasta).

zwierzęta

Najszybsze zwierzęta swiata

gepardy

Gepard (Acinonyx jubatus) — gatunek drapieżnego ssaka z rodziny kotowatych (Felidae).

Nazwa rodzajowa, Acinonyx, oznacza po grecku „nieruchomy pazur” (gepardy jako jedne z nielicznych kotów nie potrafią chować pazurów), a nazwa gatunkowa, jubatus, oznacza po łacinie„grzywiasty”, z powodu grzywy, która zdarza się u niektórych młodych gepardów (tzw. reksów).

Polska nazwa „gepard” pochodzi z średniowiecznej łaciny: gattus pardus, co znaczyło „kot-leopard”.