เรื่องเล่าในวงชา–เสวนาในวงแขก

ศิลป์สามท่า ตอนที่ 4 ทัศนจร+ฟังเสวนา+ชิมอาหารมุสลิมฟรี

"เรื่องเล่าในวงชา – เสวนาในวงแขก" 2 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30 – 17.00 ณ อุทยานสมเด็จย่าฯ


"เรื่องเล่าในวงชา – เสวนาในวงแขก"


วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30 – 17.00 ณ อุทยานสมเด็จย่าฯ ย่านคลองสาน


"เรื่องเล่าในวงชา – เสวนาในวงแขก" ศิลป์สามท่า ตอนที่ 4

Friday, Feb. 1st 2013 at 8:30am-5pm

อุทยานสมเด็จย่าฯ

"เรื่องเล่าในวงชา – เสวนาในวงแขก"

พบกันอีกครั้ง ศิลป์สามท่า ตอนที่ 4

"เรื่องเล่าในวงชา – เสวนาในวงแขก"

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30 – 17.00 ณ อุทยานสมเด็จย่าฯ ย่านคลองสาน

8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียนกิจกรรมทัศนจร ตอนที่ 4: กรมท่าขวาผู้มาเรือกำปั่น

9.00 – 12.00 น. ทัศนจร ตอนที่ 4: กรมท่าขวาผู้มาเรือกำปั่น

นำเดินโดย คุณธีรนันท์ ช่วงพิชิต ศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนธนบุรี

13.30 – 14.00 น. ลงทะเบียนการเสวนาครั้งที่ 4: ฐานถิ่นมุสลิมเมืองกรุง

14.00 – 15.30 น. การเสวนาครั้งที่ 4: ฐานถิ่นมุสลิมเมืองกรุง โดย

• รศ.เสาวนีย์ จิตต์หมวด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

• คุณศุกรีย์ สะเร็ม เลขานุการมัสยิดอัลอิสติกกอมะฮฺ

• คุณระบิล พรพัฒน์กุล กรรมการมัสยิดเซฟี

ดำเนินการเสวนาโดย คุณธีรนันท์ ช่วงพิชิต

15.30 – 16.00 น. การแสดงดนตรี ออกภาษา ตอนที่ 4: แขกเชิญเจ้า โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา ดำเนินรายการโดย ผศ.โดม สว่างอารมณ์ และ คุณธีรนันท์ ช่วงพิชิต

16.00 – 17.00 น. ชมนิทรรศการ “สำรับแขก สำรับไทย สำรับใคร สำรับเทศ” และร่วมรับประทานอาหารมุสลิม อาทิ ข้าวหุงปรุงอย่างเทศ (มะเขือเทศ) – ซุปผักรวม (บ้านบางหลวง – กะดีขาว) / หรุ่ม จาก กะดีใหญ่ (มัสยิดต้นสน) / มะตะบะไก่ จาก กะดีเจริญพาศน์ / น้ำขิงปรุงอย่างเทศ (เย็น) จาก กะดีเจริญพาศน์ / ชาร้อนนมสด จาก แขกตึกขาว (มัสยิดเซฟี) หรือเลือกซื้อกลับบ้าน อาทิ แกงมาซาลาแพะ เชื้อสายอินเดีย จาก แขกตึกขาว (มัสยิดเซฟี) / แกงดาลจา (แกงถั่วสไตล์แขกอินเดีย) จาก แขกตึกขาว (มัสยิดเซฟี) / บะละทา – ขนมปังหน้างาของคนในบังคับ จาก กะดีน้อย (มัสยิดอัลซะลิฮ์ซุนนะฮ์) / อะปำตานี ของแขกจาม-มลายู (บ้านบางหลวง – กะดีขาว) / ขนมกลีบลำดวน จาก บ้านตึกแดง (มัสยิดกูวติลอิสลาม) / สะเต๊ะเนื้อ – ไก่ จาก สี่แยกบ้านแขก (สุเหร่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) / สลัดยะวา จากกะดีเจริญพาศน์ / บาเยีย จาก สี่แยกบ้านแขก (สุเหร่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) / โปเลีย อาหารอินเดียในแขกดงจาม-มลายู จาก บ้านบางหลวง (กะดีขาว) / ซาโมซา เชื้อสายอินเดีย จาก แขกตึกขาว (มัสยิดเซฟี) / สละวะหวาน (ถั่วเขียว/ไข่) จาก บ้านบางหลวง (กะดีขาว)


รายการอาหารในงาน "เรื่องเล่าในวงชา – เสวนาในวงแขก"

หมายเหตุ :

กิจกรรมทัศนจร ตอนที่ 4 จำนวนจำกัด 30 ท่าน ท่านที่สนใจส่งชื่อ-สกุล-เบอร์มือถือ มายังคุณปริญญาrพร p.srivoranant@gmail.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2556 นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

Facebook Fanpage : Love Kadeejeen หรือ p.srivoranant@gmail.com หรือ 08-3302-0660

จัดโดย :

สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี / ศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนธนบุรี / สำนักศิลปะและวัฒนธรรม / มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / เครือข่ายชุมชนและมัสยิดในย่านกะดีจีน ย่านคลองสาน และหลายย่านในฝั่งขะนี้!