Vredegerecht

Burgerlijke rechtbank

De vrederechter is bevoegd voor alle vorderingen met een maximum van 2 500,00 EUR.

Wat behandelt het vredegerecht NIET?

  • strafzaken
  • fiscale zaken
  • problemen van sociaal recht