עיתון ד-3

מה אכפת לך, זה בחינם...

Big image

יציאת העיתון

העיתון יוצא כל יום שני בפורום ובכיתה

עורכי העיתון

עורכים ראשיים: גומא אביגדור ועידו לנג

צייר : אסף זהר

תודה לכל הילדים שיצביעו והצביעו

פורום העיתון

אליו נעלה את העיתונים ואתם תוכלו לתת לנו רעיונות לעיתון

סקר:

כל אחד שרוצה להצביע יכול לגשת אל העיתון הכיתתי בכיתה או בפורום, לראות על מה הסקר השבוע ולהצביע בקופסא ליד העיתונים