MACOS

Big image

eix cronologic

Big image

historia

Steve Jobs i steve wozniak es conegueren mentre treballaven a hewlertt-packard. L'any 1974 jobs passà a formar part del club de wozniak, l'anomenat homebrew computer clubuna comunitat creada pel passatemps dels ordinadors. Jobs convencé Wozniak per tal que treballés amb ell en la construcció d'una computadora que havia de superar l'Altair 8800, fabricat per l'empresa estatunidenca Micro Instrumentation and Telemetry Systems, considerat el primer ordinador personal, i aparegut l'any 1975