יצחק כהן. ו1.

ביה"ס צמח השדה מעלה אדומים

המעשים הטובים שלי

הלכתי לצער בעלי חיים ואימצתי כלב נטוש בן שנתיים.
צער בעלי חיים חיפה - סרט תדמית של העמותה