פיילוט חלוצי כתיבה- סדנת כתיבה

בית הספר מקיף ח'- ראשון לציון

המטרות שלנו...

אנו בביה"ס מקיף ח' רוצים לרתום את התלמידים לכתיבה.

אנו מודעים לחסמים שיש לילדים כאשר הם מתבקשים לכתוב. הם נתקלים בקשיים שונים ורבים: היעדר רעיונות, קושי בפיתוח רעיונות, קושי בהרחבה ובהעמקת הכתיבה, חסמים רגשיים וחברתיים ועוד.


לכן, אנו רוצים להסיר חסמים אלה ולפתוח בפניהם צוהר לכתיבה יצירתית מתוך מקורות מידע נגישים (רחוב, רחבת בית הספר, יו-טיוב, אפליקציית הוואטסאפ וכו') ומתוך ידע העולם שלהם.

משנים תפיסה!!!

מה בתכנית?

התכנית תכלול מספר תהליכי כתיבה רציפה ואסוציאטיבית, תוך שימוש בעזרים ובכלים שונים.


כמו כן, התלמידים יחשפו לכתיבת סוגות שונות ויתנסו ביצירתם, כפי שיפורט להלן.


לבסוף, בתום כל תהליך כתיבה, התלמידים יציגו את פרי עטם לבני הקבוצה ויקבלו רשמים אודות יצירתם. כך יחוו התלמידים תהליך חיברות בו ילמדו להקשיב זה לזה ולשתף זה את זה.


יתרה מכך, תהליך זה ירתום ויבטיח את הפיכתם של התלמידים למחויבים לתהליך כולו.

תוצרים

התלמידים ייצרו בכמה תהליכים, בהתאם לסוגות אליהם יחשפו (כתיבת תסריט, כתיבת ביקורת, תכנון תהליכים, כתיבת דיוקן עצמי ועוד) ומתוך פרי דמיונם.

בסופו של תהליך, לכל תלמיד יהיה 'תיק עבודות' שיכיל יצירות מהסוגות השונות.

כתהליך דיפרנציאלי, התלמידים המתקדמים יוכלו לעבות תוצר אחד מתיק העבודות וליצור ממנו 'חלום אישי'- תערוכה/ ספר/ מופע וכו....

Big image

מה מייחד את התכנית שלנו?

· אופן הכתיבה- כתיבה אסוציאטיבית ולא מובנית. כתיבה מתוך רגש וחשיבה עצמית.


· דרך העברת השיעור:

o עבודה בקבוצות שלך 10-15 תלמידים

o עבודה מחוץ לכותלי הכיתה ולאו דווקא בישיבה מסודרת על כיסאות מול שולחנות (יציאה לספריה, הליכה בחצר ביה"ס וייחוד חדר עבודה בישיבה עם מזרונים/פופים וכו').


· חבירה לעולמם הפנימי של התלמידים ולתחומי העניין שלהם.

Big image

תפקודי לומד

תפקוד לימודי קוגניטיבי: חשיבה ביקורתית, חשיבה יצירתית והבנה מעמיקה בבסיס ידע שהוגדר בתכנית הלימודים.


תפקוד בין-אישי: ניהול שיח מכבד ומקדם, מוטיבציה, מסוגלות.


תפקוד ניהול הלמידה: הכוונה עצמית בלמידה.

חסמים וחוזקות

חסמים:
משאבים: שעת לימוד שבועית נוספת בבית הספר המוקדשת לתכנית בלבד.
הדרכה והתנסות מורים לידי הפיכתם כמדריכים.

הקצאת כיתה קבועה לעריכת הסדנה שתעוצב כחדר שיקדם מעוף ליצירתיות.


חוזקות: אין נכון או לא נכון.

אין טוב או לא טוב- כל עשייה היא מבורכת.

למידה אישית וקבוצתית במסגרת שונה ומגוונת.

Big image