LES DEIXALLES ESPACIALS

Cristina Garcia Espriu - 3r D

CABLE ELECTRODINÀMIC

- QUE ESTÀ PASSANT AMB LES DEIXALLES ESPACIALS?

A una distància d'uns 2.000 km sobre la superfície terrestre, suren prop de 500.000 objectes en l'òrbita terrestre que es consideren deixalles espacials, poden ser satèl·lits fora de servei, dipòsits de combustible, fragments de col·lisions... , aquestes deixalles són molt perilloses per els satèl·lits o naus espacials. La majoria de les deixalles són de la mida d'una bala, però uns 20.000 objectes superen la grandària d'una pilota de beisbol i viatgen a una velocitat de 28.000 km/h, per tant, un xoc amb aquests objectes pot provocar danys considerables, per això es va haver de ajornar la maniobra de correcció de l'òrbita de l'Estació Espacials Internacional (EEI), perquè hi havia una proximitat perillosa de deixalles espacials.

- COM FUNCIONA EL CABLE ELECTRODINÀMIC?

El mètode que he escollit és el cable elctrodinàmic, consisteix a llençar un cable magnètic/electrodinàmic cap a les deixalles espacials. Aquest cable, com que és magnètic, es val del camp magnètic terrestre perquè el seu braç sigui arrossegat per el magnetisme terrestre, i així, un cop acoblats a ell les restes de deixalles espacials, com que el camp magnetic de la Terra és molt potent, es van desaccelerant continuament, i en desaccelerar-se, perden inèrcia i cauen pel seu propi pes, com a meteorit cap a la Terra, on es desintegren a l'Atmosfera.

- PROMOTORS D'AQUEST MÈTODE

Es va dur a terme un projecte a inicis del 2014 (28 de febrer), per veure si el mètode del cable electrodinàmic realment funcionava. En aquest projecte es va llençar un cable electrodinàmic (que tenia 3 fils d'alumini de 0.1 mil·límetres de gruix, hiperllargs) cap a algunes de les restes detectades de deixalles espacials, que amb l'ajuda del camp magnètic de la Terra es van anar desaccelerant, i amb el seu propi pes, van caure com un meteorit cap a la Terra, desintegrant-se a l'Atmosfera.


Aquest projecte l'han portat a terme la JAXA (Agència Japonesa de Exploració Espacial), juntament amb una empresa, que n'és la promotora, del sud de Japó, anomenada Nitto Seimo, que va fabricar aquests 3 cables hiperfins. Aquest projecte li ha costat a l'empresa milions d'euros i un total de 10 anys per eleborar els fils.

- AVANTATGES I INCONVENIENTS

Avantatges:

  • Es pot utilitzar tan per accelarar com per frenar una nau que estigui orbitant.
  • És un mètode eficient per eliminar deixalles espacials.
  • És un mètode fàcil de fer funcionar, pero a la vegada complex.
  • No contamina ni provoca danys a l'univers ni a la Terra.

INCONVENIENTS:

  • Depén del camp magnètic de la Terra.
  • Els cables electrodinàmics desplegats verticalment poden ser inestables, ja que són molt llargs.
  • Es triga bastant temps en elaborar els fils.
  • Si els cables suporten molt de pes es poden arribar a trencar o danyar.

- Cost aproximat del projecte

Aproximadament aquest projecte va costar més de 7 milions d'euros.
Big image