Napoleon Bonaparte

Werkstuk Ian Grooten, Edward van Mensvoort

Napoleons jeugd.

Napoleon werd op Ajaccio (Corsica) geboren op 15 augustus 1769 hij is gestorven op Sint Helena 5 mei 1821. Zijn ouders waren van adellijke Geneuse afkomst. In de jaren voor de Franse Revolutie werd hij op het vasteland van Frankrijk tot artillerieofficier opgeleid. Bonaparte kreeg onder de eerste Franse republiek bekendheid.

De veldslag naar Rusland

De veldtocht naar Rusland onder leiding van keizer Napoleon I van Frankrijk in 1812 was een onderdeel van de Zesde oorlog en vormde het omslagpunt van de napoleon zijn oorlogen. Van het enorme Franse leger van 680.000 soldaten overleefden maar 40.000 mannen. Op 24 juni 1812 trok de Grande Armée bestaande uit 691.500 man, het grootste leger tot dan toe in de Europese geschiedenis, de rivier Memel over in de richting van Moskou. De Grande Armée was als volgt ingedeeld:De centrale aanvalsmacht met 250.000 man onder het persoonlijke commando van de keizer. Twee andere frontlegers onder Eugène de Beauharnais 80.000 man en Jérôme Bonaparte 70.000 man. Twee aparte corpsen onder Jacques MacDonald 32.500 man en Karl Schwarzenberg 34.000 Oostenrijkse troepen. Een reserveleger van 225.000 man. Daarnaast waren 80.000 man van de Nationale Garde opgeroepen voor volledige militaire dienst voor het verdedigen van de keizerlijke grens van het Hertogdom Warschau. Gezamenlijk bestonden de Franse keizerlijke legers aan de Russische grens en in Rusland uit ongeveer 771.500 man. Deze enorme inzet van mankracht zorgde voor een zware belasting van het Franse Rijk, zeker omdat daarnaast ook nog 300.000 man aan Franse troepen betrokken waren bij de strijd op het Iberisch Schiereiland en meer dan 200.000 in Duitsland en Italië. Het merendeel van het leger werd gevormd door 250.000 Fransen. Naast het gedetacheerde leger van het Oostenrijkse korps onder Schwarzenberg waren er 95.000 Polen, 90.000 Duitsers 24.000 Beieren, 20.000 Saksen, 20.000 man uit Pruisen, 17.000 man uit Westfalen en enkele duizenden van kleinere Rijnlandstaten, 25.000 Nederlanders , 25.000 Italianen, 12.000 Zwitsers, 4800 Spanjaarden, 3500 Kroaten en 2000 Portugezen. Kortom: elke natie binnen Napoleons Rijk was vertegenwoordigd. En napoleon kwam maar met 80.000 man weer terug naar Frankrijk. Tijdens de terug rijs stierven er veel mensen door de honger die er heerste. De terugreis verliep stroef en daar door overleefeden veel mensen het niet.

De slag bij Marengo

De Slag bij Marengo vond plaats in 1800 op de Marengovlakte en daarmee won Napoleon de Franse bezetting van Lombardije. Napoleon was voor deze slag de Alpen overgetrokken en was een belangrijke overwinning voor Frankrijk.

Eigenlijk hadden de Fransen de slag bijna verloren, omdat Napoleon de Oostenrijkse generaal Michael von Melas onderschatte.

Verbanning napoleon

Nadat Parijs was ingenomen door de geallieerde troepen werd Napoleon in april 1814 opgepakt. Hij werd verbannen naar het eiland Elba, 20 km voor de Toscaanse kust. Hij werd uiteindelijk keizer van Elba. Op dit eiland voerde hij vele verbeteringen in en zorgde voor een klein leger. In februari 1815 ontsnapte hij van Elba en vertrok terug naar Frankrijk.In 1815 werd Napoleon voor de tweede keer verbannen na zijn beslissende nederlaag bij Waterloo. Deze keer naar een eiland in de Atlantische Oceaan(Sint-Helena) zodat hij niet gemakkelijk weer kan ontsnappen. Deze verbanning is gebeurd op 15 oktober 1815. Ondanks vele plannen om te vrij te komen, overlijdt Napoleon op 5 mei 1821 op Sint-Helena. Zijn gezondheid ging snel achteruit en op 5 mei 1821 overleed hij. De officiële doodsoorzaak was maagkanker.

Big image

Veranderingen napoleon

Napoleon was niet alleen een normale keizer maar ook een belangrijk persoon voor Frankrijk. Zo voerde hij de grondwet in en zorgde voor betere regels. Daardoor kregen de Franse gelijke rechten. en Frankrijk kreeg ook rechters die zich aan de regels. niet zoals eerder wel is gebeurde dat iemand met veel geld een minder erge straf kreeg en iemand zonder geld een ergere straf kreeg. Ook moest iedereen belasting betalen.

Bron vermelding

Wikipedia, isgeschiedenis, het boek, zelf geschreven