Doel formuleren

Ilse Veen WELOV3A

doel beschrijven

Door het omschrijven en het begrijpen van een probleem heb je je doel bijnagevonden. Dit houdt in dat je na aanleiding van een probleem opzoek gaat naar een oplossing wat vervolgens je doel kan zijn. Een voorbeeld: een client kan in zijn loopwagen alleen maar achteruit rijden, Hij moet leren ontdekken dat hij ook naar voren kan lopen dit is dan een doel voor de client. Als begeleider kun je dan ook benoemen waarom dit doel belangrijk is.


Een doel moet ook aan een aantal eisen vol doen. Voor het schrijven voor doelen bestaan en formules als hulpmiddel. Je kunt denken aan bijvoorbeeld de SMART en de RUMBA

SMART formule

wat is SMART

ik ga SMART uitleggen omdat ik hier graag en er regelmatig mee werk.

het doel moet:

-specifiek zijn

-meetbaar

-acceptabel

-realistisch

-tijdgebonden

Specifiek

specifiek houdt in dat het doel concreet moet zijn. Je moet precies en duidelijk omschrijven wat het doel is. Zoals wanneer gaat hij in de loopwagen en wat zijn de stappen die tellen als een stap.

Meetbaar

Het doel moet zo concreet beschreven zijn zodat je er percentages of getallenaan kunt plakken. Je kunt bijvoorbeeld als doel stellen dat de client 2 stappen voor uit moet hebben gezet in de loop wagen.

Acceptabel

Het moet passen bij de visie en doelen van de instelling. Je collega's, team en baas zullen achter het doel moeten staan voordat je het kunt uitvoeren. Ouders, familie en verzorgers zullen het doel ook moeten begrijpen en accepteren voordat je het kunt uitvoeren

Realistisch

Het doel moet realistisch blijven. Je moet goed kijken of het haalbaar is voor de client en kijken of er omstandigheden kunnen zijn waardoor de client langer tijd nodg heeft. Als de client ziek is kan het zijn dat hij het niet fijn vind in de loop wagen.

Tijdgebonden

Aan een doel zet je een begindatum waarop je aan het doel gaat werken.op de begindatum bedenk je ook een eind datum. de client zou bijvoorbeeld in 3 weken tijd 2 stappen vooruit hebben gezet in zijn loopwagen. Op de eindatum ga je kijken of de client zijn doel heeft behaald. zo niet hoe kun je het doel aanpassen waarop hij het wel kan halen. heeft hij het doel behaald kun je misschien zijn doel vergroten en moeilijker maken. Door bijvoorbeeld te lopen naar een speeltoestel wat voor hem een beloning kan zijn.

Doel evalueren

Op de eindatum ga je kijken of zijn doel behald is. Nu evalueer en beoordeel je of het doel behaald is, zo niet? Dan stel je het bij op die onderdelen die nog niet goed gaan. Daarna evalueer je opnieuw. Is het doel wel behaald? Dan kun je gaan kijken of er andere doelen aan bod kunnen komen. Om een doel te selecteren, moet je hoofd en bijzaken onderscheiden. Wat is belangrijk en wat niet? Je stelt dus prioriteiten

Hoofdzaken

-Wat de cliënt zelf als belangrijk ervaart
-De zelfstandigheid en zelfredzaamheid bevorderen
-Een bedreiging kunnen vormen voor het lichamelijke,geestelijke, en sociaal welbevinden.