מאפייני ריבונותה של ישראל

הסמלים המאפיינים את מדינת ישראל הם:

דגל-רקע הדגל הוא לבן.עליו שני פסים כחולים שביניהם מגן דוד כחול.

צבע הדגל וצורתו מזכירים את הטלית,שצבעיה כחול ולבן.

מגן דוד הוא סמל שנתקדש במסורת ישראל.

ההחלטה על היות זה דגלה של

מדינת ישראל התקבלה על ידי

מועצת המדינה הזמנית בכ"ה בתשרי תש"ט.

סמל המדינה-מנורה וענפי זית.המנורה נבחרה כסמל המדינה בגל הקשר שלה למשכן ולבית המקדש.צורת המנורה,כפי שהיא מופיעה על שער טיטוס (שברומא),נבחרה לסמל המדינה.סמל זה מבטא את החירות.

עלי הזית במנורה מסמלים את השלום.

קביעת המנורה כסמל המדינה נעשתה בידי

מועצת המדינה הזמנית ביום י"א בשבט תש"ט.

כמו כן,סמל נוסף המייחד את מדינת ישראל ומעיד על ריבונותה הוא המנון המדינה-
Big image