Illa das esculturas

Robert Morris

Gallego


Kansas City, 1931) Artista estadounidense. Encadrado na tradición do arte conceptual, explora as múltiples relacións existentes entre a obra, o artista, o público e o espacio circundante, cunha especial atención ao proceso mismo de creación da obra, no que tanto o espacio como os materiais empleados transfiguranse poéticamente (Observatorios, 1971; Laberintos, 1974). Na expresión artística recurre á utilización de formas simples, polo que cabe consideralo como un dos precursores do arte minimalista a comenzos da década dos sesenta e como autor de obras antiformales: arreglos de Fieltrosrecortados (a partir de 1967), amontonamentos de terra y lixo (1968), bloques de peedra (1977). Autor tamén de series de debuxos como Blind Time (1986).

Página web: http://cendeac.net/admin/archivo/docdow.php?id=240


Labirinto de Pontevedra

A súa obra inscríbese como mito, a dimensión temporal que lle atribuía Octavio Paz, refiríndose a que o que está a pasar agora, volverá a pasar, imaxe ideal do presente continuo da filosofía de Robert Morris. Este laberinto tivo simboloxías diferentes, pero na realidade, a súa imaxe lígase frecuentemente a unha vida máis alá da morte, é dicir, vida-morte-vida.


Castellano


(Kansas City, 1931) Artista estadounidense. Encuadrado en la tradición del arte conceptual, explora las múltiples relaciones existentes entre la obra, el artista, el público y el espacio circundante, con una especial atención al proceso mismo de creación de la obra, en el que tanto el espacio como los materiales empleados se transfiguran poéticamente (Observatorios, 1971;Laberintos, 1974). Recurre a la utilización de formas simples, por lo que cabe considerarlo como uno de los precursores del arte minimalista a comienzos de la década de los sesenta y como autor de obras antiformales: arreglos de Fieltrosrecortados (a partir de 1967), amontonamientos de tierra y basuras (1968), bloques de piedra (1977). Autor también de series de dibujos comoBlind Time (1986).

Página web: http://cendeac.net/admin/archivo/docdow.php?id=240

Obras: Steel and steel mesh, in the National Gallery of Art, Bronze Gate (2005) in the garden of the dialysis pavilion in the hospital of Pistoia- Italy, Steam, an early piece of Land Art, Untitled (Pink Felt), Notes on Sculpture in Artforum, Primary Structures at the Jewish Museum in New York Two Columns shown, L Beams...

Su obra marca la alusión de la pieza con las estructuras verticales