אם שותים לא נוהגים!

השתייה מסוכנת!

על החיים שומרים!

ולא נוהגים אחרי ששותים!

Herzelia Afergan