חומרים אורגנים

כוהלים

נוסחתם המולקולרית של הכוהלים

C2H6O
Big image
What Is the Chemical Equation for Ethanol Reacting With Formic Acid? : Chemistry Help
CH H3 OH

CH3 CH2 OH

CH3 CH2 CH2 OH

תכונות

קבוצת ההידרוקסיל היא קוטבית: אטום החמצן, אשר הינו אלקטרו שלילי מושך אליו בחוזקה את האלקטרונים המשתתפים בקשרים הקוולנטיים בינו ובין הפחמן והמימן. האלקטרונים העודפים הנמצאים כעת סמוך לחמצן מקנים לו מטען חלקי שלילי; לאטומי הפחמן והמימן, לעומת זאת, מטען חלקי חיובי, שכן אלקטרוני הקשר מרוחקים מהם. חוסר איזון זה בין המטענים גורם לקוטביות.

קוטביות הכהלים גורמת ליצירתם של קשרי מימן בין המולקולות