CIO Nieuwsbrief

ICT nieuwtjes, ontwikkelingen en tips voor docenten

Editie 2: Maart 2013

Dit is de tweede nieuwsbrief die het Coördinatiepunt ICT en Onderwijs (CIO) uitbrengt om je bij te praten over de ICT ontwikkelingen in en rond de collegezaal. We willen je op deze manier op de hoogte houden van de ICT ontwikkelingen op school en een handvat geven om didactische vraagstukken met behulp van ICT te beantwoorden.

Online intekenlijst maken in Blackboard

Je kent ze wel; de intekenlijsten die in de gang hangen waarop studenten zich voor een item kunnen intekenen. Die intekenlijst kun je ook eenvoudig in Blackboard maken. Het voordeel daarvan is dat de lijst via het internet benaderbaar is. Met name voor studenten die niet vaak op school zijn (deeltijd, stage) kan dit een uitkomst zijn.

Zelf een intekenlijst in Blackboard maken is eenvoudig. Kijk daarvoor naar onderstaande instructievideo.

Intekenlijst in Blackboard maken

Kurzweil nu breed inzetbaar bij beveiligde digitale toetsen

De software "Kurzweil" wordt door studenten met dyslexie gebruikt om teksten op het computerscherm voor te lezen. Ook bij het maken van toetsen hebben ze het recht om over deze software te beschikken. Tot voor kort stond de configuratie van de software het niet toe om meerdere studenten de software onder de beveiligde toetsomgeving (exampolicy) te laten starten. Deze studenten maakte daarom de toets buiten de beveiligde omgeving en onder toezicht van een ervaren surveillant. Sinds januari j.l. is de software zo ingesteld dat dit wel mogelijk is.
"Mijn ervaringen tot nu toe zijn goed. Het werkt makkelijk en voor de docenten levert het een stuk minder werk op." aldus student Jiri van der Drift.

Hoe ging het digitaal toetsen?

In toetsperiode 2 zijn via het CIO in Velp 36 beveiligde digitale toetsen afgenomen, 34 in Velp en 1 in Wageningen (toets met QMP) en 1 in Leeuwarden. Dit is een stijging van ongeveer 25% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Met name de sectie Engels (BNB en LWM) heeft deze stijging teweeg gebracht door het meerendeel van de schriftelijke toetsen nu digitaal af te nemen. Alle 36 toetsen zijn technisch vlekkeloos verlopen en de mogelijkheid tot het plegen van fraude is niet groter dan bij een papieren toets. Bovendien zijn alle QMP toetsen direct automatisch nagekeken.

Blackboard Mobile ook in 2013

Al helemaal gewend aan de beschikbaarheid van Blackboard op je telefoon en tablet? Dat is mooi want voorlopig blijft deze service beschikbaar. Dat is mede op basis van de ingezonden gebruikerservaringen besloten.

Nieuw portaal voor studenten

Naast het nieuwe SIS (Student Informatiesysteem) in maart zal geleidelijk aan ook een nieuw student portaal worden ingericht. Eduweb komt per 1 mei te vervallen en de huidige toegang via Studentnet wordt verplaatst naar een tijdelijk portaal, waarop de belangrijkste knoppen bij elkaar te vinden zullen zijn. Houd hiervoor de berichten in de gaten! In de loop van volgend jaar zal dan een zeer eigentijds portal worden geopend, waarin gedacht wordt aan apps en mobiele toegang en een geheel individuele inrichting, mogelijk op basis van cloud - oplossingen. We zijn zeer benieuwd naar ieders wensen hiervoor.
Heb je suggesties of ideeën? Vul dan het wensenformulier in of neem dan contact op met de projectleider: Wiebe Nijlunsing.Turnitin - de cursus

Met behulp van Turnitin is het mogelijk om ingeleverde documenten te scannen op originaliteit. In het begin van periode 4 zullen er door het CIO-team in Velp op twee verschillende momenten korte cursussen worden verzorgd in het gebruik van Turnitin in combinatie met BlackBoard. Inhoud van de cursussen: Turnitin, wat kun je ermee en hoe werk je ermee?
Voor meer informatie over de cursus neem je contact op met Koen Janssen.


Later zullen de cursussen, bij voldoende belangstelling, ook in Leeuwarden en Wageningen worden aangeboden.

Het CIO team:

- Maarten van Etten (Velp)

- Koen Janssen (Wageningen)

- Wiebe Nijlunsing (Leeuwarden Coördinator)