Isra-Cycle

בואו לראות את המיזם הסביבתי שלנו

סרטון פרויקט גמר - אוהד, מור וגלעד

אנחנו רוצים למחזר יותר !

בעזרת המערכת שפיתחנו, כל אזרח יוכל לקבל נקודות בתמורה לבקבוקים שהוא ממחזר (במקום 30 אגורות)

את הנקודות הוא יוכל לממש כהנחה במקומות שישתפו פעולה עם המיזם.

לדוגמה : הטענה של רב-קו, הנחה בארנונה, הענקת תרומות ועוד ועוד

המערכת שלנו מורכבת מכמה רכיבים פשוטים

בואו לפגוש אותנו בכנס הפרויקטים