ערלה

ניתאי דאוד וניתא חובב

מצווה לא לאכול ערלה

מצווה שלא לאכול ערלה

ערלה היא מצווה מן התורה שלא לאכול מהעץ שלוש שנים ראשונות מאז נטיעתו ולאחר שלוש השנים הללו יש לחכות גם נטע רבעי השנה הרביעית מאז נטיעתו של העץ גברים ונשים צריכים לשמור ערלה כאחד.

בחוץ לארץ מצווה זו לא תקפה רק בארץ ישראל חייבים לשמור ערלה ונטע רבעי אדם שעשה ייחור לא צריך לחכות ערלה עונשו של מי שאוכל ערלה במזיד (זאת אומרת שהוא ידע שהעץ ערלה) הוא מלקות.

אדם שלא יודע אם העץ הוא ערלה יכול לאכול אך עדיף שלא יאכל משום ספק

מצוות התלויות בארץ ערלה חלק ב' הרה"ג שלמה יעקב ביטון שליט"א