ידיעון המתי"א שלנו

נובמבר- אוקטובר 2015

Big image

צוות יקר,

במהלך חודש נובמבר הקדשתם חשיבה ושיח מקצועי בבניית התכניות השנתיות בסקטורים. התכניות שנכתבו היו מעמיקות ומגוונות . ועוררו התרגשות רבה לקראת היישום וההובלה בשדה.

השנה החלטנו לאמץ את גישת הBottom up ולאפשר לכם מתוך החזון הסקטוריאלי לגבש תכנית עבודה שתחבור לתכניות האחרות בסקטורים ותוביל את התכנית שתגובש בצוות המוביל ותוביל את המתיא למימוש בשדה.

עתה עלינו לגבש את האופרציות לקראת היישום בTop down .לא לפני שנשב בצוות המוביל וננסה לחבר ולאגם את התכניות בראייה הוליסטית ומערכתית המתייחסת למבנים והפונקציות המגוונות בארגון. כאשר הדגשים השנה יתמקדו ב:מדידת תוצאות, שאיפה למיקוד וצמצום יעדים ומשימות, בחירה בדרכי הפעולה בסקטורים ומעל לכל תכנית עבודה אחת המהווה כלי יישומי לקידום המדיניות במתיא.

התוצר שהתקבל מסכם ומנחה אותנו להמשך. אבל יצירתו יותר מכל מדגישה מעבר לתוצאה את המסע המשותף שלכם ושלנו שבו חברנו יחד לחשיבה והתלבטות בסקטורים. והיכולת של כולנו לתפישה ויצירה אינטגרטיבית בינמקצועית.

נשמח לשמוע מכם הדים לאורך השנה .אתגרים והצלחות שנוכל להעלות במידעון.

יישר כוח.

הדס ויהודית

שיתוף בשוטף....

אז הנה אנחנו כבר בעיצומה של השנה...תיכף כבר מגיעה חופשת חנוכה.

אנו מתחילים לארגן את "ועדות השילוב היישוביות" ולטובת מי שלא מכיר את המושג

תפקידי ועדת שילוב יישובית מחוזר מנכ"ל תשס"ה 9ב':

"ועדת השילוב היישובית תסייע בגיבוש מדיניות יישובית/אזורית לטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים במסגרות החינוך הרגיל ובהתאמתה עם תכניות אחרות המופעלות על-ידי אגפים שונים של משרד החינוך התרבות והספורט, על-ידי הרשות המקומית ועל-ידי משרדי ממשלה אחרים. כמו כן היא תיזום, תבחן ותקדם דגמים שונים של טיפול ותכניות חדשות".

האחראי להנחיית הועדה הוא המפקח הכולל בעזרת המפקח של החנ"מ. בכל ועדה תתקיים הצגה של נתוני מסגרות החנ"מ ברשות ונתוני תלמידים בשילוב – היערכות לשנת הלימודים תשע"ז.

כנושא מחוזי מרכז בשנה זו הוחלט להציע לוועדות השילוב היישוביות בכל המחוז לעסוק במטרות וביעדים מתוך התכנית האסטרטגית של משרד החינוך לשנת תשע"ז – תשע"ט.

בוועדת השילוב המחוזית ידונו ב "קידום תפיסה רשותית המקדמת שוויון הזדמנויות ומעורבות חברתית לכל האוכלוסיות".

בכל ועדה יהיו נציגים של צוות מומחיות תחום שילוב (מכל סקטור) וצוות הניהול.

ועדות נוספות שמתקיימות הן ועדות מיצוי האפשרויות: הן ועדות שהמפקחות הכוללות מובילות. הועדות מיועדות לחשיבה ומיפוי של תלמידים טרום השמה וטרום שילוב. מטרת הועדות הללו היא לבחון באופן מקצועי את מידת התאמתם של התלמידים להשמה ושילוב ולעזור לבתיה"ס לעשות את המיפוי ולהפחית את מס' התלמידים המופנים לועדות.

כניסת דיאטנית

החודש יתחיל לפעול שירות של הדיאטנית במתיא. בימים אלו יישלח אליכם מכתב לגבי השירות. תחילה ייושם השירות בגנים ובכיתות התקשורת ובהמשך נרחיבו לפי הצורך.

ביקורים והביקור הבא....

החודש יצאנו לביקורים עם עדנה המפקחת בשלוש מסגרות (גן הראל, ממלכתי המאוחד בגבעת זאב ומקיף אבו גוש).הביקורים אפשרו הכרות עם המסגרות והדגשים לקידום בכל מסגרת בד בבד עם הכרת הצרכים והמורכבויות שעימם מתמודדים הצוותים והמדריכים בשדה. הביקורים חשובים לנו כצוות ניהול חדש על מנת שנוכל למפות את המשאבים המוקצים בהדרכה וללמוד להכיר את הנפשות הפועלות. ולחשוב עמכם בהמשך על התערבויות מקדמות.

אנו רואות חשיבות בהכנת הביקורים והצגת התערבויות מגוונות חינוכיות וטיפוליות.חשוב שבמהלך ביקורים אלו כל אנשי הצוות (חינוכי-טיפולי) יהיה נוכח בביקור. גם אם זה מחייב שינוי של ימי העבודה . זו הזדמנות לצוות ולמפקחת לבסס היכרות .והנוכחות המגוונת של צוות ומדריכים תורמים לשיח משמעותי וחיבור בין הקדימויות לעבודה השוטפת בשדה.

הביקור הבא ב24.12 בצמח השדה במעלה אדומים.

טקס לזכרה של ורד דרש 23.12 אחה"צ. יום העיון הינו לזכרה של המפקחת הקודמת הד"ר ורד דרש זכרה לברכה. מי שמעוניין להשתתף מתבקש ליידע אותנו מראש לגבי נכונותו להשתתף.

הצטיידות ונגישות

בימים אלו אנחנו מגישים את הבקשות לתקציב ההצטיידות לחנ"מ של משרד החינוך אשר הוגש לאישור ויוקצה לכל המסגרות . כמו כן מוגשת בקשה לתקציב המיועד להנגשה פרטנית . תקצוב זה לא התקיים בעבר במסגרות החינוך המיוחד. ומהוה פועל יוצא של יישום החוק לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

ההנגשה הפרטנית תאפשר לתלמידים מסוימים הזקוקים לה לקבל התאמות .(תוכנות, מחשב, טאבלט, כתוביות ועוד).

הבקשות הללו תחומות בזמן קצוב ולכן הפנייה לשטח דחופה ודורשת תגובה והתגייסות מהירה ומיידית.

סיפורים מהשטח / מאת: רחלי ענבר

הדרכת המרפאות מתקיימת בשלושה מישורים:

· * הדרכה פרטנית המתמקדת בהתפתחות אישית – מקצועית.

· * הדרכה קבוצתית המתקיימת בקבוצות קטנות בשטח ,ונגזרת משנות וותק, אזור גיאוגרפי והתמחות עם אוכלוסיות ספציפיות.

· * הדרכה קבוצתית לכלל קבוצת המרפאות בעיסוק מתוך מטרה לייצר תחושת שייכות, קבוצת עמיתים למידה והתמקצעות.

כחלק מתכנית ההדרכה של קבוצת המרפאות בעיסוק, מתקיימת השתלמות שנתית (30 ש') ,זו השנה השלישית ברציפות.

השנה, החלטתי לקיים השתלמות בנושא :

הערכת מיומנויות מוטוריות בקרב ילדים באמצעות מבחן Bruininks-Oseretsky of Motor
Proficiency (BOT-2).

מטרת ההשתלמות: המשתתפים ילמדו לאבחן טווח רחב של מיומנויות מוטוריות בקרב ילדים הנמצאים במסגרות החינוכיות, באמצעות מבחן סטנדרטי המבוסס על נורמות: מבחן ה- 2-BOT. ילמד היישום במסגרות החינוכיות: מהערכה לתכנית התערבות וטיפול

האבחון נרכש במתי"א, והבנות נדרשו להתנסות בהעברתו בשטח, לאסוף ממצאים ולקבוע מטרות טיפול.

הרציונאל שהנחה אותי בבחירת ההשתלמות הינו הצורך העולה מהשטח למתן מענה מקצועי וסטנדרטי, בשלב של איסוף הנתונים בתחילת שנה, כבסיס לכתיבת התל"א ומטרות הילדים.

המרצה (גב' ורד יערי ), מהווה מודל למרפאה בעיסוק העובדת במערכת החינוך, ושותפה לפיתוח הייצוג המקצועי שלנו בעמותה לריפוי בעיסוק, נעזרת בכלים סטנדרטים, מבוססי תיאוריה, ע"מ למקד את עבודתה כמרפאה בעיסוק בתוך המערכת החינוכית-טיפולית.

בהשתלמות השתתפו 17 מרפאות בעיסוק של מתיא מעלה והר!

ולתגובות....

"איזה כיף להשתייך לכזו קבוצה"

"ההשתלמות חידדה ו"העירה" ידע ישן ונשכח..."

"יצאתי עם כלים מעשיים"

"הופתעתי לגלות שהילד יכול"..

"עוד פעם חווינו השתלמות רלוונטית, המספקת כלים להתפתחות מקצועית בשטח"...

*** סמן הודעה כחשובה!!

* כנס המתיא יתקיים השנה ב14.2 ולא כפי שפורסם.

* עם סיום בניית התכניות במסגרות בקשו מהצוותים להגיש לכם עותק של התל"א\תח"י והתל"כ והעבירו למתיא.

* כמו כן צריך שלכל מודרך תהיה תכנית אישית שנתית כתובה (עד ה-7.12 )

* ולכם המדריכים תהיה תכנית שנתית אישית וסקטוריאלית מוכנה ליישום(עד ה- 6.12).

* סייעו לצוותים לגבש את המיפוי של התלמידים לתקציבי הנגשה פרטנית (עד ה- 4.12)

* ובהכנת רשימות הציוד הנדרש לתקצוב ההצטיידות

חנוכה שמח!!