אל תהיה שפטן תהיה בן אדם

אל תהיה שפטן תהיה בן אדם