תחרות כרזות מדעי החברה

טיפוח סביבת חיים ירוקה ובריאה